Lp.            Nazwa Komisji Data
1. Komisja Rewizyjna 7 kwietnia godz. 10.30 wyjazd ze starostwaKontrola Zarządu Dróg  w zakresie wydatkowania środków finansowych na modernizację dróg w 2013 r., terminowości załatwiania bieżących spraw, ewidencja dróg i urządzeń odwadniających

 

2. Komisja Budżetu i Rozwoju 15 kwietnia godz. 14.30

 

3. Komisja Statutowo-Regulaminowa 16 kwietnia godz. 9.00

 

4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej 15 kwietnia godz. 11.00

 

5. Komisja Edukacji Publicznej 16 kwietnia godz. 9.00

 

6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 15 kwietnia godz. 12.30

 

7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 8 kwietnia godz. 10.00

 

8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

15 kwietnia godz. 10.00
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 15 kwietnia godz. 11.00

 

 

XLII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 16 kwietnia 2014 roku  godz. 9.30. 

Sesja dot. pomocy społecznej
– Sprawozdanie Dyrektora PCPR z działalności Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
– Informacja dot. środków zewnętrznych pozyskiwanych przez powiat krakowski.