lilie 6.6
Zespół Teatralny „Parabola”, który tworzą uczniowie Zespołu Szkół RCKU w Czernichowie został zakwalifikowany do IV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Dzieci i Młodzieży w Andrychowie, który odbędzie się w dniach: 30. 03 – 02.04. 2014r. Członkowie „Paraboli” zaprezentują spektakl teatralny pt. Lilie na podstawie ballady A. Mickiewicza pod tym samym tytułem. Spektakl powstawał w ramach „Warsztatów Teatralnych” finansowanych z grantu edukacyjnego przyznanego przez Starostwo Powiatowe prowadzonych pod kierunkiem polonistki, Agnieszki Kołodziej.


Podczas czterech dni festiwalu uczniowie będą: uczestniczyć w warsztatach teatralnych prowadzonych przez profesjonalistów, oglądać spektakle konkursowe i gościnne, brać udział w dyskusjach z udziałem znakomitych jurorów (m.in. Jan Kanty Pawluśkiewicz) na temat obejrzanych spektakli oraz wymieniać doświadczenia z innymi grupami teatralnymi. Więcej informacji