Mapka Gmin Powiat KrakowskiW środę,  26 marca 2014r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego.

6. Sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych przez Zarząd Powiatu Krakowskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2013 r.

7. Informacja dotycząca promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocję zdrowia w 2013 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 3 Uchwały Nr XL/391/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie planu finansowego podziału środków przypadających w 2014 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/183/08 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski

10. Sprawy bieżące.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad.