images
W związku ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny u lisa w miejscowości Modlnica (gmina Wielka Wieś) Wojewoda Małopolski na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii rozporządzeniem z dnia 10 marca 2014 roku określił obszar zagrożony wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania, oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze. Za obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny uznał teren ograniczony:

1. od strony północnej: z miejscowości Bolechowice (gm.Zabierzów) drogą do miejscowości Gacki (gm.Zabierzów) następnie Doliną Kluczwody w kierunku północno-wschodnim do ul.Basztowej w miejscowości Wielka Wieś (gm.Wielka Wieś) i dalej ul.Basztową do drogi krajowej nr 94. Następnie drogą nr 94 w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Wesołą i dalej ul.Wesołą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 794 w miejscowości Januszowice (gm.Zielonki);

2. od strony wschodniej: z miejscowości Januszowice (gm.Zielonki) drogą powiatową nr 794 w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. ks. A. Zięby w miejscowości Zielonki (gm.Zielonki);

3. od strony południowej: ul. ks. A. Zięby w miejscowości Zielonki (gm. Zielonki) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 794 dalej ulicami: Na Zielonki (miasto Kraków) Gaik do skrzyżowania z ul. Jasnogórską (drogą krajową nr 94), następnie drogą krajową nr 94 w kierunku północnym do węzła drogowego Modlnica i dalej na zachód obwodnicą do ulicy Lipowej w miejscowości Modlniczka (gm.Wielka Wieś);

4. od strony zachodniej: ulicami Lipową, Kasztanową, w Modlniczce (gm.Wielka Wieś), Szlachecką w miejscowości Brzezie (gm.Zabierzów) Zieloną w miejscowości Bolechowice (gm.Zabierzów) do skrzyżowania z ul.Jurajską i dalej ulicą Jurajską w kierunku północnym do centrum Bolechowic.

Wojewoda Małopolski wprowadził następujące nakazy i zakazy na obszarze zagrożonym :

– nakaz trzymania psów i kotów pod pełną kontrolą właścicieli

– nakaz odstrzału sanitarnego lisów,

– zakaz wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,

– zakaz polowań oraz odłowów zwierząt łownych,

– zakaz organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,

– zakaz wywożenia psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarz Weterynarii,

– zakaz przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zarówno nakazy jak i zakazy obowiązują do odwołania.

 Załącznik- Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego