Kwiecień 2014

Dotacja dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

25 kwietnia 2014|

Zarząd Powiatu w Krakowie postanowił zlecić Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach realizację od 01.05.2014 roku do 31.12.2016 roku  zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób

Dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

25 kwietnia 2014|

Zarząd Powiatu w Krakowie postanowił w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert zlecić wykonanie i przeznaczyć ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotację na dofinansowanie w roku 2014 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w

Konkurs ofert na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych

25 kwietnia 2014|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania w zakresie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które: a)      mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Krakowie

25 kwietnia 2014|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej oraz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. I. Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej mogą być przyznawane w następujących kategoriach: 1) zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe na szczeblu: a) wojewódzkim, b) krajowym, c) międzynarodowym, 2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 3) osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, co najmniej na szczeblu powiatowym.

Konkurs Ortograficzny “O Pióro Starosty” rozstrzygnięty

25 kwietnia 2014|

W dniu 23 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego miały miejsce powiatowe eliminacje Konkursu Ortograficznego „O Pióro Starosty”. W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło 26 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego, którzy zostali serdecznie przyjęci przez starostę – Józefa Krzyworzekę.  Uczestnicy napisali konkursowy tekst pt. ”Perypetie Mai” autorstwa Teresy Gałek, nauczycielki języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym “Radosna Nowina 2000” w Piekarach.

Planowany termin spotkań Komisji Rady w miesiącu maju 2014 r.

22 kwietnia 2014|

Lp.            Nazwa Komisji Data 1.    Komisja Rewizyjna       6 maja godz. 12.00 2. Komisja Budżetu i Rozwoju     27 maja godz. 14.00 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa     28 maja godz. 9.00 4.

Biuletyn Samorządowy Powiat Krakowski

22 kwietnia 2014|

W numerze: - Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z życia samorządu - Kanonizacja Jana Pawła II - Wielkanocne obrzędy - Inicjatywy, inwestycje, remonty - Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych - Fotorelacje, wydarzenia, opinie - Sprawy mieszkańców powiatu -

Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył pracownice DPS Więckowice i pracowników Starostwa Powiatowego w Krakowie

17 kwietnia 2014|

„Wieloletnie sumienna praca, duże zaangażowanie i oddanie w służbie dla drugiego człowieka, to argumenty nie do przecenienia(….) Miałem ogromy zaszczyt wytypować te osoby do odznaczenia, które przyznał  pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”– mówi dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach Henryk Sikora.