LOGO-PFRONZarząd Powiatu w Krakowie postanowił w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert zlecić wykonanie i przeznaczyć ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotację na dofinansowanie w roku 2014 zadania publicznego w zakresie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek:

1) „Hipoterapia i elementy zoo-terapii dla osób niepełnosprawnych” – Stowarzyszenie  Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach dotacja w kwocie 16.000,00 złotych.

2) „Rehabilitacja na Zielonej” – Bonifraterska Fundacja Dobroczynna dotacja w kwocie 29.000,00 złotych;

3) „ Rehabilitacja pod modrzewiami” – Parafia Rzymsko-Katolicka Ś.Ś. App. Szymona
i Judy Tadeusza w Skawinie dotacja w kwocie 15.000,00 złotych.

Uchwała nr 99/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2014 roku