konwent_7_bigZarząd Powiatu w Krakowie postanowił zlecić Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach realizację od 01.05.2014 roku do 31.12.2016 roku  zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi działającego w Gminie Mogilany dla 32 uczestników mieszkańców Powiatu Krakowskiego i przyznać dotację:
– od 01.05.2014 roku do 31.12.2014 roku –  do kwoty 255.360,00 złotych
– w roku 2015 – do kwoty 401.280,00 złotych
– w roku 2016 – do kwoty 421.340,00 złotych.

Uchwała Nr 98/14 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia  24 kwietnia 2014 r.