Obraz 027
Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej oraz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

I. Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej mogą być przyznawane w następujących kategoriach:
1) zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe na szczeblu:
a) wojewódzkim,
b) krajowym,
c) międzynarodowym,
2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
3) osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, co najmniej na szczeblu powiatowym.

Ponadto wszyscy kandydaci powinni być mieszkańcami powiatu krakowskiego lub reprezentować podmioty zajmujące się działalnością z zakresu kultury fizycznej, mające swoją siedzibę na terenie powiatu krakowskiego oraz swoimi osiągnięciami promować Powiat Krakowski.

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, może złożyć:
a) podmiot realizujący zadania z zakresu kultury fizycznej mający swoją siedzibę na terenie powiatu krakowskiego,
b radny Rady Powiatu w Krakowie,
c) organizacje społeczne,
d) szkoły

Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę i adres wnioskodawcy,
2) dane osoby nominowanej do nagrody lub wyróżnienia,
3) opis osiągnięć osoby nominowanej.

Do wniosku należy – w miarę możliwości – dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia osoby nominowanej do nagrody lub wyróżnienia

Wniosek składa się na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, w terminie do 15 maja 2014 roku do godz. 15.00.

II. Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mogą być przyznawane na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu w szczególności dla Powiatu Krakowskiego:

1) osobom fizycznym, które:
-są  mieszkańcami Powiatu Krakowskiego lub reprezentują  podmioty zajmujące się działalnością kulturalną, mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Krakowskiego,
– wykazują się znaczącymi osiągnięciami na szczeblu co najmniej powiatowym w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury,
– swoimi osiągnięciami promują Powiat Krakowski.
2) osobom prawnym, które:
– posiadają swoją siedzibę na terenie Powiatu Krakowskiego lub prowadzą działalność z zakresu promowania twórczości artystycznej lub upowszechniania i ochrony kultury co najmniej na terenie Powiatu Krakowskiego,
– wykazują się znaczącymi osiągnięciami na szczeblu co najmniej powiatowym w zakresie wspierania, upowszechniania lub ochrony kultury,
– swoimi dokonaniami promują Powiat Krakowski.
3) podmiotom, których działalność istotnie wpłynęła na rozwój twórczości artystycznej lub upowszechnianie i ochronę kultury, ponadto posiadają swoją siedzibę na terenie Powiatu Krakowskiego lub prowadzą działalność z zakresu promowania twórczości artystycznej lub upowszechniania i ochrony kultury co najmniej na terenie Powiatu Krakowskiego, wykazują się znaczącymi osiągnięciami na szczeblu co najmniej powiatowym w zakresie wspierania, upowszechniania lub ochrony kultury oraz swoimi dokonaniami promują Powiat Krakowski.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia, może złożyć:
1) podmiot realizujący zadania z zakresu kultury mający swoją siedzibę na terenie powiatu krakowskiego,
2) radny Rady Powiatu w Krakowie,
3) stowarzyszenia i związki twórcze,
4) redakcje lokalnych pism, radia i telewizji, wydawnictw,
5) szkoły.

Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę i adres wnioskodawcy,
2) dane osoby nominowanej do nagrody lub wyróżnienia,
3) opis osiągnięć osoby nominowanej.

Do wniosku należy – w miarę możliwości – dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia osoby nominowanej do nagrody lub wyróżnienia

Wniosek składa się na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, w terminie do 15 maja 2014 roku do godz. 15.00.

Szczegółowych informacji w zakresie naboru udziela Biuro Promocji i Współpracy tel. 12 632 59 22 , email: promocja@powiat.krakow.pl

Pobierz załącznik nr 1
Pobierz załącznik nr 2