Lp.            Nazwa Komisji Data
1.    Komisja Rewizyjna

 

 

 

6 maja godz. 12.00

2. Komisja Budżetu i Rozwoju

 

 

27 maja godz. 14.00
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa

 

 

28 maja godz. 9.00
4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

 

27 maja godz. 11.00
5. Komisja Edukacji Publicznej

 

 

20 maja godz. 14.00
6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej   

 

27 maja godz. 12.30
7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 

13 maja godz. 10.00

 

 

8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

27 maja godz. 9.30
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 

27 maja godz. 11.00

 

 

XLIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 28 maja 2014 roku  godz. 9.30.

 

Sesja dot. bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

– Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim.

– Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony p.poż. oraz zagrożeniach pożarowych    powiatu krakowskiego.

– Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2013 roku.

– Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2008 – 2013.

– Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego.