DSC_0107
28 marca 2014 roku w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach odbyły się kolejne Powiatowe Targi Edukacyjne, którym patronuje starosta krakowski Józef Krzyworzeka. Gimnazjaliści, którzy już niedługo będą musieli podjąć ważną decyzję o wyborze kolejnego etapu kształcenia zapoznali się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2014/2015 zaprezentowaną przez nauczycieli i młodzież ZSP. Uroczystość w sali gimnastycznej otworzył Dyrektor Szkoły Łukasz Skalny, który powitał zaproszonych gości: przedstawicieli władz powiatowych i gminnych – starostę Józefa Krzyworzekę, wicestarostę Urszulę Stochel, burmistrza Czesława Bartla (absolwenta Szkoły), służby mundurowe (Szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie majora Jarosława Wójcika, p. o. Komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach podkom. Michała Godynia)), pracowników Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, sponsorów imprezy, a także młodzież z gimnazjów w Krzeszowicach, Tenczynku, Woli Filipowskiej, Zalasiu i Nowej Góry wraz z opiekunami.

Następnie odbyła się prezentacja kierunków kształcenia, a słowo do młodzieży skierowali niektórzy z obecnych gości. Całość uświetnił występ zespołu Błyskawica, który zaśpiewał bardzo rytmiczne i poruszające piosenki o tematyce wojskowej. Wielkie wrażenie na młodzieży wywarła obecność dr inż. Pawła Sobczaka, który jest wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Na Powiatowe Targi Edukacyjne przybył wraz z Sebastianem Korzeniowskim (zastępcą kierownika ds. promocji WSB), p. Anettą Supel (koordynatorem ds. Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych), a przede wszystkim ze studentami wydziału bezpieczeństwa. W ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – obok dotychczasowych kierunków – pojawiła się nowość: technik logistyk – klasa mundurowa (wojsko, policja, straż), stąd obecność służb mundurowych podczas Targów. ZSP nawiązuje współpracę ze szkołą w Dąbrowie Górniczej.

Po części oficjalnej  młodzież gimnazjalna udała się do poszczególnych sal, w których odbywały się prezentacje poszczególnych zawodów (technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej). Uczniowie ZSP bardzo ciekawie i profesjonalnie starali się zachęcić młodszych kolegów do skorzystania z możliwości dalszego kształcenia właśnie w szkole, do której sami obecnie uczęszczają. Nie zabrakło smacznego poczęstunku, którym zajęli się przyszli kucharze, piekarze i cukiernicy. Gimnazjaliści mogli uzyskać wiele informacji i ciekawostek dotyczących poszczególnych kierunków. Po skończonej prezentacji goście podziwiali pokaz strzelecki w wykonaniu studentów WSB.

Dla niektórych rodziców bliskość szkoły, do której mieliby posłać dzieci nie jest już wystarczającym i jedynym atutem – poszukują czegoś więcej. Chcą wybrać szkołę, która uczyłaby na wyższym poziomie gwarantującym zdobycie ciekawego zawodu, zdanie egzaminu maturalnego, a także zapewniałaby bezpieczeństwo i oferowałaby atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. Powiatowe Targi Edukacyjne dają gimnazjalistom pewne perspektywy i mogą ułatwić wybór odpowiedniego kierunku kształcenia.