indeks!
W dniu 11 kwietnia br. komisja konkursowa w składzie: Lidia Pycińska – Dyrektor Wydziału Edukacji, Halina Gociewicz – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Jerzy Cywicki – Dyrektor Wydziału Informatyki, Maria Podolska – przedstawiciel Wydziału Edukacji, Agnieszka Pyla – przedstawiciel Biura Promocji i Współpracy po burzliwych naradach wyłoniła zwycięzców konkursu „ Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…”

Wyniki konkursu:

Grupa I – uczniowie szkół gimnazjalnych

a) prace w formie prezentacji multimedialnej:

I miejsce – Natalia Kłosińska uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach

II miejsce – Aleksandra Brejza uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Tenczynku.

III miejsce – Martyna Grucela uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach

b) prace literackie:

I miejsce – Patrycja Bogdańska uczennica Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach,

II miejsce – Anna Lempart uczennica Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach,

III miejsce – Karolina Bobak uczennica Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie.

Nie wpłynęła żadna praca w formie drzewa genealogicznego.

Grupa II -uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych:

a) prace w formie filmu pt. „Saga rodziny”:

praca nagrodzona – Dominik Pietruszka uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

b) prace w formie prac literackich:

I miejsce – Marika Krzemień uczennica Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale,

II miejsce – Natalia Babiś uczennica Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale,

III miejsce – Marcelina Nalepka uczennica Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

Wyróżnienia w konkursie:

1. Remigiusz Kucharski uczeń Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach,

2. Klaudia Szostek uczennica Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie,

3. Anna Firek uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach,

4. Wiktor Zbroiński uczeń Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach,

5.  Jakub Szybiak uczeń Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach,

Termin rozdania nagród zostanie podany na stronie internetowej Starostwa. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione w konkursie, zostaną powiadomione telefonicznie z należytym wyprzedzeniem za pośrednictwem szkoły.