SONY DSC
W dniu 28 marca 2014r. (piątek) w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Krzeszowicach, odbyły się kolejne już coroczne Targi Edukacyjne. W tym dniu grono pedagogiczne i uczniowie szkoły mieli okazję serdecznie powitać zaproszonych gości: Wicestarostę Panią Urszulę Stochel, Wicedyrektora Gimnazjum w Krzeszowicach Panią Ewę Pudek oraz Burmistrza Miasta i Gminy Krzeszowice Pana Czesława Bartla. Szczególnie gorąco powitano nauczycieli i uczniów gimnazjów, którzy w tym dniu mieli okazję zapoznać się z przygotowaną przez szkołę ofertą edukacyjną na rok 2014/15, a także z sukcesami i osiągnięciami uczniów liceum, zaprezentowanymi w formie prezentacji multimedialnej. Dla społeczności szkolnej liceum, to dzień szczególny, dzień który jest uwieńczeniem trudu edukacyjnego, a dodatkowo związany z możliwością przedstawienia dorobku szkoły szerokiemu gronu, szczególnie gimnazjalistom. Wtedy też w świetle dziennym ukazują się liczne talenty młodzieży i grona pedagogicznego.

Podczas Tarów Edukacyjnych odbył się także finał przygotowanych przez nauczycieli liceum ogólnokształcącego dla uczniów gimnazjum konkursów przedmiotowych z języka polskiego ,,Gimnazjalne lektury do matury”, olimpiady z języka angielskiego oraz matematyki ,,Myśl matematycznie”.

Targi Edukacyjne były zwieńczeniem całego tygodnia Dni Otwartych Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. Już od poniedziałku młodzież z gimnazjum miała okazję odwiedzać mury szkoły i uczestniczyć w przygotowanych dla niej zajęciach, między innymi lekcjach poszczególnych przedmiotów, Dniach Patrona i Dniach Języka Polskiego. Te ostatnie to coroczna impreza szkolna, funkcjonująca w liceum od piętnastu lat.

Zarówno Dni Otwarte, jak i same Targi Edukacyjne należy zaliczyć do udanych przedsięwzięć. Liceum Ogólnokształcące jest szkołą z wieloletnią tradycją, która wykształciła wielu absolwentów doskonale radzących sobie później na studiach wyższych oraz w życiu zawodowym. Warto wspomnieć, że w roku 2015 będzie obchodziła 70-tą rocznicę swojego założenia. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się jej ofertą.