Mapka Gmin Powiat Krakowski.
Zarządzeniem nr 27/2014 Starosty Krakowskiego z dnia 18.05.2014 r. o godz. 14.00 zostało odwołane pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gmin SKAWINA, LISZKI, CZERNICHÓW oraz IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE.

Halina Gociewicz
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Informacja: 12-632-32-04 lub 604-443-543