Otwarty Konkurs OfertZarząd Powiatu w Krakowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego: Program Profilaktyki Chorób Tarczycy, badania przesiewowe na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2014 – II edycja”

Oferty należy składać do dnia 02 czerwca 2014 r. do godz. 15.00.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie tel. 12-397-91-06, e-mail: bpietruszka@powiat.krakow.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

.
.

Uchwała Nr 110/2014 Zarządu Powiatu w Krakowie
Załącznik Nr 1 do uchwały – Program Profilaktyki Chorób Tarczycy
Załącznik Nr 2 do uchwały – Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego
Formularz zgłoszeniowy oferenta
Formularz ofertowy
Oświadczenie