Dom Dziecka w Sieborowicach

ul. Pałacowa 22

32-091 Michałowice

tel: 012-3874140

 

Ogłasza

Przetarg ustny ( licytacja ) na sprzedaż niżej wymienionego mienia

 Samochód Citroen Berlingo Berlingo 2.0 HDI cena wywoławcza 6000 ,00 zł

 Samochód Mercedes 1 V 230 cena wywoławcza 7500,00 zł

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2014 roku o godz 10.00, w Sieborowicach ul. Pałacowa 22.

2. Mienie wystawione na przetarg dostępne będzie do obejrzenia w dniu 7 lipca 2014r w siedzibie sprzedawcy.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danego mienia. Wadium należy wpłacić do dnia 25 lipca 2014r do kasy Domu Dziecka w Sieborowicach w godz. 10.00 – 13.00.

4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub oferent, którego oferta została wybrana nie uiści w terminie 7 dni wywołanej ceny.

5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru ofert, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeśli wybrany oferent odstąpi od umowy kupna-sprzedaży.

7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

8. Mienie przekazane będzie oferentowi wraz z dokumentami niezwłocznie po załatwieniu wszystkich spraw formalnych.