Komunikat GKiKW związku z koniecznością wdrożenia nowego systemu informatycznego obsługującego Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie uprzejmie informuje, iż w dniach 27.06.2014 r. – 02.07.2014 r. wystąpią utrudnienia dla korzystających z danych zawartych w w/w zasobie w siedzibie Wydziału  przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie.

I.         Od dnia 27.06.2014 r. (włącznie) do dnia 30.06.2014 r. (włącznie) 

wyłączona będzie obsługa stron w zakresie:

– wydawanie wyrysów i wypisów

– wydawanie zaświadczeń i kopii dokumentów

– wydawanie kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej

– udostępniania informacji dla rzeczoznawców majątkowych

– wprowadzanie zmian w części graficznej operatu Ewidencji Gruntów i Budynków

– uzgadniania i wydawania projektów w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

– dokonywania opłat w Kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

 

II.      Od dnia 27.06.2014 r. (włącznie) do dnia 30.06.2014 r. (włącznie) 

wyłączona będzie obsługa jednostek wykonawstwa w zakresie:

– zgłaszania i rejestrowania prac geodezyjnych

dokonywania opłat w Kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

– bieżącej obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego

 

III.   Od dnia 27.06.2014 r. (włącznie) do dnia 02.07.2014 r. (włącznie) 

wyłączona będzie obsługa jednostek wykonawstwa w zakresie:

– obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego  poprzez serwis geodety

 

Za utrudnienia przepraszamy.