indeks
Zarząd Powiatu w Krakowie  zaakceptował wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program Profilaktyki Chorób Tarczycy, badania przesiewowe na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2014 – II edycja

uchwała –  do pobrania