Lipiec 2014

Uroczystość w Komendzie Powiatowej Policji

30 lipca 2014|

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krakowie: Józef Krzyworzeka Starosta Krakowski, Urszula Stochel Wicestarosta, Tadeusz Nabagło Przewodniczący Rady Powiatu, Leszk Dolny Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Mirosław Golanko Sekretarz Powiatu i Halina Gociewicz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  wzięli udział w uroczystości nadania medali „Za Długoletnią Służbę”, odznak „Zasłużony Policjant” oraz mianowania na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji przy ul. W. Łokietka w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli także Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Ryszard Gaczoł oraz Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Balicach mjr Łukasz Tomczyk.

Spotkanie przedstawicieli samorządu z NGO w Igołomi-Wawrzeńczycach

30 lipca 2014|

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące współpracy samorządu z NGO, które odbędzie się w czwartek 31.07.2014 r. o godz. 17:30 w Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, Wawrzeńczyce 160. Organizatorami

Spotkanie przedstawicieli samorządu z NGO w Michałowicach

29 lipca 2014|

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy Michałowice na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące współpracy samorządu z NGO, które odbędzie się w środę 30.07.2014 r. o godz. 17:30 w Urzędzie Gminy Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1. Organizatorami spotkania

Spotkanie przedstawicieli samorządu z NGO w Zielonkach

25 lipca 2014|

. Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy Zielonki na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące współpracy samorządu z NGO, które odbędzie się we wtorek 29.07.2014 r. o godz. 17.30 w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska

Bezpłatne badania Mammograficzne

24 lipca 2014|

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA Badania finansowane przez Powiat  Krakowski 5 sierpień 2014 - Urząd Gminy Jerzmanowice 6 sierpień 2014 - Urząd Gminy Sułoszowa 7 sierpień 2014 - Remiza OSP Ściejowice Gm. Liszki 8 sierpień 2014 - Ośrodek

Żebractwo dzieci

23 lipca 2014|

Rzecznik Praw Dziecka minister Michał Michalak wystosował apel o podjęcie wzmożonych działań zmierzających do zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem i zmuszaniem do żebractwa. Zjawisko to, które nasila się zwłaszcza w okresie wakacyjnym, jest szczególną

Ostrzeżenie hydrologiczne nr I:42 IMGW-PIB

23 lipca 2014|

IMGW PIB ostrzega, że w godz. 13,45 do 23,00 w dniu 23.07.2014 r., w związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Soły poniżej zbiornika, Skawy, Raby, Dunajca, a także na mniejszych bezpośrednich

Uroczyste podsumowanie projektów realizowanych przez SOSW w Skawinie

23 lipca 2014|

W dniu 23 czerwca 2014 r. w auli Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie o godz. 16:00 odbył się Dzień Europejski pod hasłem „Europa w Szkole – Szkoła w Europie”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni na tę szczególną uroczystość szanowni goście: wicestarosta – Urszula Stochel, członek zarządu Powiatu Krakowskiego – Adam Wójcik, dyrektor Wydziału Edukacji – Lidia Pycińska, dyrektor Muzeum Regionalnego – Czesław Gąsiorowski, prezes Fundacji „Dar Serca-Skawina” – Urszula Wiącek, radny Rady Miejskiej w Skawinie – Zdzisław Samborski, zastępca przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Skawiny – Ewa Tarnopolska, przedstawiciele Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie oraz prezes i wiceprezes Fundacji Skawińskie Centrum Wolontariatu – Katarzyna Witek i Mariusz Tarnopolski. Nie zabrakło również rodziców uczniów, którzy uczestniczyli w projektach realizowanych pod egidą Fundacji SCW.