info jpgW związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014r. (Dz. U. 2014 poz.897), która wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2014 r. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, iż ulegnie zmianie wysokość opłat za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za wypisy, wyrysy i kopie map ewidencyjnych i zasadniczych.