Lp.           

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

25 sierpnia godz. 10.00 wyjazd ze starostwa do Czernichowa

Kontrola Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2013 r. (sala gimnastyczna i termoizolacja)

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

26 sierpnia godz. 14.30

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

27 sierpnia godz.  9.00

4.

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

26 sierpnia godz. 12.00

5.

Komisja Edukacji Publicznej

25 sierpnia godz. 14.00

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

26 sierpnia godz. 12.30

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

19 sierpnia godz. 10.00

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

26 sierpnia godz.  9.30

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

26 sierpnia godz. 11.00

 

XLV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 27 sierpnia 2014 roku godz. 9.30.

Sesja dot. rozwoju wsi, rolnictwa i ochrony środowiska.
– Informacja dot. ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2013.
– Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu krakowskiego za I półrocze 2014 roku.
– Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu krakowskiego za I półrocze 2014 r.