Sierpień 2014

Uroczystosć wręczenia nauczycielom aktów awansu zawodowego

29 sierpnia 2014|

W czwartek, 28 sierpnia 2014r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie miała miejsce uroczystość wręczenia aktów awansu zawodowego nauczycielom, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego zdali egzamin i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Dyplomy awansowanym nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego wręczali Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski, Urszula Stochel – Wicestarosta, Lidia Pycińska – Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie. Podczas uroczystości nauczyciele ślubowali rzetelnie pełnić swą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

“Małe Projekty” – trwa nabór wniosków

28 sierpnia 2014|

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „JURAJSKA KRAINA” działającego na terenie gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa, Słomniki wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe Projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 28-08-2014 r. – 12-09-2014 r.

Stypendia Sapere Auso 2014/2015

28 sierpnia 2014|

Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso rozpoczęła nabór wniosków na stypendia dla uczniów i studentów. W Programie Stypendialnym SAPERE AUSO 2014/2015 przyznawane będą następujące stypendia: 1. stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, 2. stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne, 3. stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe, 4. stypendium dla uczniów i studentów niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o przetargu

27 sierpnia 2014|

Dom Dziecka w Sieborowicach ul. Pałacowa 22 32-091 Michałowice tel: 012-3874140 Ogłasza Przetarg ustny ( licytacja ) na sprzedaż niżej wymienionego mienia 1 Samochód Citroen Berlingo 1 Berlingo 2.0 HDI \ 2001r 4500,00 zł 2 Samochód Mercedes 1 V 230 \ 1997r 5625,00 zł

Moje stypendium

26 sierpnia 2014|

Stypendium to dla wielu zdolnych ludzi jedyna szansa na naukę, realizację marzeń, ale także zaspokojenie podstawowych potrzeb, zwłaszcza, gdy nie pozwala im na to sytuacja finansowa. Fundacja Dobra Sieć od lat stara się, aby informacja

Profilaktyka chorób tarczycy – Wrzesień 2014

25 sierpnia 2014|

W ramach realizacji programu profilaktycznego „ Program profilaktyki chorób tarczycy, badania przesiewowe na terenie Powiatu Krakowskiego w roku 2014” zapraszamy Mieszkanki Powiatu Krakowskiego w wieku od 25 lat. Badania będzie można wykonać w godz. 9-17

Święto Nielepic

25 sierpnia 2014|

W dniach 14-15 sierpnia br. odbyło się doroczne Święto Nielepic. Impreza zorganizowana przez sołtysa i radę sołecką była bogata w wiele atrakcji m. in.: turniej piłkarski, konkurs przeciągania liny, bieg na 3 kilometry, pokazy OSP, pokaz

XLV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

25 sierpnia 2014|

W środę, 27 sierpnia 2014r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLV  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: