Zdjęcie satelitarne Wisły w okolicy PiekarIMGW PIB ostrzega przed wzrostem stanów wód od godz. 9:30 dnia 06.08 br. do godz. 9:30 dnia 07.08 br. w związku z występującymi i w dalszym ciągu prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w zlewniach: Soły poniżej kaskady, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody, lokalnie gwałtowny, w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie jest możliwe krótkotrwałe przekroczenie stanów ostrzegawczych a punktowo alarmowych, z prawdopodobieństwem wystąpieniem zjawiska: 70%

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 12 632-32-04, fax: 12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie Informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:49 IMGW PIB z dnia 6 sierpnia 2014 r. wg pisma WB-I.6331.3.88.2014