PRZETARGDom Dziecka w Sieborowicach
ul. Pałacowa 22
32-091 Michałowice
tel: 012-3874140

Ogłasza
Przetarg ustny ( licytacja ) na sprzedaż niżej wymienionego mienia

1 Samochód Citroen Berlingo 1 Berlingo 2.0 HDI \ 2001r 4500,00 zł
2 Samochód Mercedes 1 V 230 \ 1997r 5625,00 zł

1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2014 roku o godz 10.00, w Sieborowicach ul. Pałacowa 22.
2. Mienie wystawione na przetarg dostępne będzie do obejrzenia w dniu 16 września 2014r w godzinach 8.00 – 14.00 w siedzibie sprzedawcy.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danego mienia. Wadium należy wpłacić do dnia 17 września 2014r do kasy Domu Dziecka w Sieborowicach do godziny 13.00.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana nie uiści płatności w terminie 7 dni od daty przetargu.
5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru ofert, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
6. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeśli wybrany oferent odstąpi od umowy kupna-sprzedaży.
7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
8.  Mienie przekazane będzie oferentowi wraz z dokumentami niezwłocznie po załatwieniu wszystkich spraw formalnych.