Otwarty Konkurs OfertZarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r. Zadania obejmują: 1.„Organizowanie szkoleń dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego o tematyce pszczelarsko – ekologicznej”, 2.„Organizowanie Olimpiady Pszczelarskiej Powiatu Krakowskiego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”.

Ogłoszenie – pobierz
Regulamin konkursu – pobierz
Uchwała Zarządu – pobierz
Wzór oferty – pobierz
Wzór rozliczenia – pobierz
Wzór umowy – pobierz