FotoIMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego w godz. 00.00 – 15.00 w dniu 21.08 br. intensywnych opadów deszczuod 20 mm do 35 mm.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax: 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 67 IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wg pisma WB-I.6331.3.98.2014 r.