Lightning strikes near Baker, California during monsoon stormIMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego do godz.20:00 w dniu 04 sierpnia br. upałów z maksymalną temperaturą 300 C – 330 C oraz od godz. 12:00 w dniu 04.08 r. do godz. 6:00 w dniu 05.08 br. burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/godz. z lokalnie możliwymi opadami gradu.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax: 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 58 i nr 60 IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wg pism WB-I.6331.3.81.2014 r. oraz WB-I.6331.3.83.2014 r.