SAMSUNG CAMERA PICTURESW środę 24 września br. w sali nr 100 Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyła się XLVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Podczas sesji starosta krakowski Józef Krzyworzeka został odznaczony Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym za bogaty wkład na rzecz działalności i rozwoju Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Następnie rada wysłuchała sprawozdania dyrektor Małgorzaty Zięć z działalności Biura Promocji i Współpracy. Najważniejszym zaś wydarzeniem było niemal jednomyślne podjęcie szeregu uchwał, z których najważniejsza upoważniła Zarząd Powiatu do zakupu przez Powiat Krakowski zabudowanej nieruchomości w Krzeszowicach z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego. Ważna decyzja Rady Powiatu stworzyła tym samym szansę na pozytywne rozwiązanie problemu dotyczącego funkcjonowania liceum w przyszłości.