FotoJednym z elementów prac związanych z opracowaniem Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej jest badanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”. W związku z tym, przygotowana została ankieta dostępna pod adresem: http://net-ankiety.pl/ankieta.php?id=vvzej1j9v7ezj7g3s2w42vsa

Badanie pozwoli na poznanie preferencji i potrzeb mieszkańców w zakresie partycypacji w życiu publicznym. Odpowiedzi udzielone nie będą ujawniane osobom postronnym. Prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczej. Posłużą do przygotowania rekomendacji dla Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”. Będzie on stanowił podstawowy dokument, określający obszary, cele i kierunki współpracy administracji publicznej z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami. Zapraszamy Państwa do wypełniania ankiety i dziękujemy za każdy oddany głos.