P1130556Od maja 2014r. w gminie Zabierzów Stowarzyszenie „Ostoja Karniowice” przy współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Karniowicach oraz SCKiP Gminy Zabierzów realizuje projekt edukacji ekologicznej p.n. „Dlaczego Eko”. Dotację na działanie uzyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS 2014. W działaniach uczestniczy grupa 25 seniorów 60+ z gminy Zabierzów, dla których przygotowany został cykl szkoleń i wyjazdów studyjnych do miejsc i placówek związanych z ochroną środowiska. Do tej pory uczestnicy mieli okazję pogłębić wiedzę na temat: odnawialnych źródeł energii i możliwości ich zastosowania we własnych domach, wykorzystania energii wodnej, ekologicznej żywności i ekologicznego rolnictwa oraz budowy eko-domów.

Jak podkreślają wszyscy uczestnicy ogromną zaletą projektu jest organizacja szkoleń w formie wizyt studyjnych. Uczestnicy mają okazję zdobywać wiedzę w sposób praktyczny poprzez zwiedzanie obiektów i oglądanie modelowych rozwiązań. W Niedzicy zwiedzali elektrownię wodną i oglądali zaporę od strony lądu i jeziora. W Maszkowie, w gospodarstwie ekologicznym Janówka poznawali naturalne środki ochrony roślin, sposoby przygotowania naturalnych nawozów oraz ekologicznej uprawy warzyw. Z kolei w Ekocentrum w Stryszowie mogli oglądać m.in. urządzenia wykorzystujące energię słoneczną, domy z gliny i słomy, pomieszczenia akumulujące ciepło czy biologiczną oczyszczalnię ścieków. Jako organizatorzy musimy podkreślić niezwykle duże zainteresowanie uczestników proponowanymi tematami; czy to ekologiczna żywność, czy odnawialne źródła energii – każdy z tematów prowokuje do wielu pytań, rozmów i dyskusji.

Przed nami jeszcze wyjazdy do Ojcowskiego Parku Narodowego oraz do Oczyszczalni Ścieków w Płaszowie i Sortowni Śmieci w Baryczy. Projekt zakończy „ekologiczna” wystawa fotografii dokumentujących działanie, która prezentowana będzie na początku grudnia br. w galerii „Na Piętrze” Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Do jej obejrzenia  już teraz serdecznie Państwa zapraszamy.