Lp.            Nazwa Komisji Data
1. Komisja Rewizyjna  21 października godz. 10.00 zbiórka w StarostwieKontrola Wydziału Komunikacji – Filii w Krzeszowicach w zakresie terminowości załatwiania spraw w 2013 – 2014 r. oraz warunków lokalowych.
2. Komisja Budżetu i Rozwoju 28 października godz. 14.30
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa 29 października godz. 9.00
4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej 28 października godz. 11.00
5. Komisja Edukacji Publicznej 21 października godz. 14.30
6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 28 października godz. 12.30
7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 21 października godz. 10.00
8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 28 października godz. 9.30
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 22 października godz. 12.00Komisja wyjazdowa –  Łazy

 

XLVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 29 października 2014 roku  godz. 9.30.

Sesja dotycząca edukacji, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w powiecie krakowskim.