Lp.            Nazwa Komisji Data
1. Komisja Rewizyjna 16 września godz. 11.00
(spotkanie w Starostwie)Kontrola Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w zakresie organizacji szkoleń w 2013 – 2014 r.
2. Komisja Budżetu i Rozwoju 23 września godz. 14.30
3. Komisja Statutowo-Regulaminowa 24 września godz. 9.00
4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej 23 września godz. 11.00
5. Komisja Edukacji Publicznej 22 września godz. 14.30
6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 23 września godz. 12.30
7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 16 września godz. 10.00
8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 23 września godz. 9.30
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 4 września godz. 9.00
posiedzenie wyjazdowe do Owczar

 

XLVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie 24 września 2014 roku godz. 9.30.

Sesja dot. promocji powiatu, kultury, turystyki i sportu oraz rozwoju powiatu krakowskiego.

– Informacja dot. współpracy zagranicznej.