SW piątek, 26 września br. mszą świętą w kościele Świętych Apostołów Szymona i.Judy Tadeusza skawińscy strażacy rozpoczęli wspólne świętowanie podwójnego jubileuszu: 45-lecia działalności Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Skawina oraz 135-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina I. Po mszy św. przybyli goscie i.gospodarze przenieśli się na teren JRG Skawina przy ul. Piłsudskiego 20, gdzie rozpoczęła się część oficjalna. Na maszt podniesiono flagę państwową, a komendant Miejski PSP w Krakowie Ryszard Gaczoł i Dowódca JRG w Skawinie Jerzy Bakalarz przywitali wszystkich gości. Wśród przybyłych gości znaleźli się: Józef Krzyworzeka – starosta krakowski, Urszula Stochel – wicestarosta, Tadeusz Nabagło – przewodniczący rady powiatu, Adam Wójcik – członek zarządu powiatu oraz Leszek Dolny – radny powiatowy.

W dalszej części uroczystości został przedstawiony rys historyczny obu jednostek. Następnie zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia. Wśród wyróżnionych znalazł się Krzysztof Karczewski – wiceprzewodniczący rady powiatu i.zarazem prezes OSP Skawina I, który został odznaczony złotym znakiem związku za długoletnią aktywną działalność w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Po ceremonii wręczenia medali Komendant Miejski PSP Ryszard Gaczoł i Dowódca JRG wręczyli symboliczne upominki zasłużonym dla rozwoju JRG w ciągu ostatnich lat. Również starosta Józef Krzyworzeka wręczył strażakom pamiątkowy obraz świętego Floriana oraz nagrodę rzeczową. Część oficjalna jubileuszu zakończyła się odprowadzeniem sztandaru. Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na okolicznościowy poczęstunek.