pozytek_btn_dzialania_230x220_fio_1Zakończona została ocena wniosków złożonych do I edycji konkursu „FIO Małopolska Lokalnie”. W subregionie obejmującym powiaty: krakowski, olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski w wyniku oceny merytorycznej 84 wnioski otrzymały ocenę powyżej 36 punktów, po rozdysponowaniu dostępnych środków finansowych dofinansowanie otrzymało 31 projektów.
Poniżej prezentujemy projekty z powiatu krakowskiego, które zostały najwyżej ocenione i zarekomendowane do dofinansowania.

– Grupa nieformalna „Skawina dzieciom”, tytuł projektu Balonowy plac zabaw dla dzieci
– Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany, tytuł projektu Wykonanie serwisu internetowego dla Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany wraz ze szkoleniem oraz wykonanie materiałów promocyjnych
– Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych, tytuł projektu Wzmocnienie potencjału Fundacji Socjometr
– Grupa nieformalna Speed-Ball Polska, tytuł projektu Małopolska Szkółka Mistrzostwa Speed Ball
– Grupa nieformalna Reh-aktywni, tytuł projektu Prosto do szkoły
– Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Oświatowych, tytuł projektu Ze sztuką za pan brat
– Kolpingowski Klub Seniora w Luborzycy, tytuł projektu Nie bój się myszy
– Stowarzyszenie Wspierania Oświaty „Nasza Szkoła”, tytuł projektu Lokalna Akademia Umiejętności
– Stowarzyszenie Dobro Powraca, tytuł projektu Żyj bezpiecznie życie masz tylko jedno
– Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic, tytuł projektu TwórzMY RAZEM
– Stowarzyszenie Amatorów Fotografii, tytuł projektu Zostań mistrzem obiektywu – młodzież z aparatem
– Grupa Historycznie zakręcona, tytuł projektu Spotkania z historią
– Grupa Bezpieczne Wrząsowice, tytuł projektu Wiem, jak pomagać
Gratulujemy grupom i organizacjom, których wnioski są rekomendowane do dofinansowania. Życzymy powodzenia w realizacji projektów.
Pełne wyniki dostępne są na stronie internetowej projektu: www.malopolskalokalnie.pl