219as
W środę, 24 września 2014r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się  XLVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XLV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Wręczenie odznaczenia: „Kombatancki Krzyż Pamiątkowy”.
5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
6. Sprawozdanie Biura Promocji i Współpracy z realizacji zadań z zakresu promocji Powiatu Krakowskiego, kultury, turystyki i sportu oraz współpracy zagranicznej za okres od października 2013 r. do września 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków przypadających w 2014 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krzeszowicach i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
11. Sprawy bieżące.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad.