Październik 2014

Wspólne posiedzenie zespołu i komisji

31 października 2014|

W czwartek 30 października 2014 roku odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, poświęcone m.in. informacjom na temat stanu bezpieczeństwa w czasie wakacji, podczas pierwszego miesiąca roku szkolnego oraz stanu bieżących przygotowań do okresu zimowego i ferii zimowych. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się także z propozycjami działań na rok 2015 podmiotów, które realizują program „Bezpieczny Powiat Krakowski 2014-2020” oraz zaopiniowali uzupełniający go projekt obejmujący zagadnienia dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zaprezentowany przez ppłk Katarzynę Jurkowską – Komendanta Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach. Ponadto Halina Gociewicz – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z uwagi na kończącą się 3-letnią kadencję Komisji Bezpieczeństwa przedstawiła podsumowanie jej działalności w latach 2011-2014.

XLVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

28 października 2014|

W środę, 29 października 2014r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

II Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego – relacja

25 października 2014|

W dniu 23 października 2014 r. odbyło się II Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego. Stanowiło ono kontynuację działań podjętych przez Starostwo Powiatowe – w partnerstwie z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji – mających na celu zwiększenie zakresu i poprawę jakości mechanizmów współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi. W Forum wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krakowie (w tym Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Sekretarz Powiatu Mirosław Golanko oraz Dyrektorzy Wydziałów), a także członkowie organizacji pozarządowych i zaproszeni eksperci.

Ostrzeżenie hydrologiczne – wezbrania wód

22 października 2014|

IMGW PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem, na terenie województwa małopolskiego od godz.10,00 dnia 22.10.2014 r. do godz. 10,00 dnia 23.10.2014 r., w związku przewidywanymi i występującymi opadami deszczu, wzrostu poziomów wody (lokalnie gwałtowne) w

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady deszczu

22 października 2014|

IMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego od godz. 5,00 do godz. 22,00 w dniu 22.10 br. opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym, o wysokości od 25 mm do 35

Perły Powiatu 2014 – muzyczna podróż – Kraków – Paryż – Nowy Jork

16 października 2014|

Muzyczna podróż po trzech magicznych miastach była motywem przewodnim piątego, jubileuszowego koncertu „Perły Powiatu”, który odbył się w niedzielę 12 października w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uzdolniona młodzież z kilkunastu gmin powiatu krakowskiego wraz ze swoimi instruktorami i znakomitym zespołem Roberta Budzynia dostarczyła słuchaczom wielu muzycznych wrażeń. Wieczór rozpoczął Robert Budzyń piosenką „My way” z repertuaru Franka Sinatry, po którym krótkimi przemówieniami przywitali gości starosta krakowski Józef Krzyworzeka i przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Tadeusz Nabagło. Starosta krakowski powiedział mi. in. „ … Chcemy tylko wywołać Wasze wzruszenie i przekonanie, że talent tych młodych ludzi odpowiednio pielęgnowany, poparty tytaniczną pracą i pasją pedagogów może zdziałać cuda. Chcemy aby rodzice i dziadkowie mieli tę drobną chwilę satysfakcji, za wszystkie długie godziny spędzone w drodze na zajęcia i pod drzwiami sal prób, za którymi ich dzieci i wnuki robiły więcej niż to konieczne…”. Wicestarosta Urszula Stochel wręczyła nagrody zwycięzcom ubiegłorocznych konkursów na najlepsze wykonanie piosenek z repertuaru J. Wasowskiego i J. Przybory. Zostali nimi: Wilhelm Pasterz, który za wykonanie piosenki „Addio pomidory” otrzymał nagrodę publiczności obecnej na koncercie. Natomiast zwycięzcami głosowania internetowego zostali Magdalena Skarbińska i Konrad Pękala za wykonanie piosenki „No, co ja ci zrobiłem, Shimmy szuja”.

I miejsce w 46 konkursie Ojcowska Złota Jesień

16 października 2014|

3 października 2014r młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Giebułtowie brała udział w 46 konkursie organizowanym przez Ojcowski Park Narodowy. W tym roku trasa prowadziła z Białego Kościoła do Ojcowa. Pierwszy punkt kontrolny znajdował się na parkingu przy kościele w Białym Kościele, kolejny przy kasie biletowej do Jaskini Ciemnej oraz pod Muzeum Przyrodniczym w Ojcowie. Na każdym punkcie kontrolnym zawodnicy odpowiadali na pytania dotyczące kolejno historii parku i Ojcowa, fauny i flory oraz walorów przyrodniczych i poza przyrodniczych parku. Zakończenie i wręczenie nagród odbyło się na Złotej Górze, gdzie uczniowie naszej szkoły odebrali dwie główne nagrody. Drużyna CHM Dzikie Węże (Przemek Serczyk, Oskar Piotrowski, Beata Synowska oraz Szymon Litwa) zajęła I miejsce spośród 35 grup w kategorii najlepsza drużyna konkursu.

II Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego

15 października 2014|

Starosta Krakowski, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – partnerzy projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” serdecznie zapraszają na: II Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego, które odbędzie się 23 października 2014 roku w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Noclegowym OPTIMA w Krakowie, ul. Malborska 65, początek o godz. 14.00.