Ankieta
W związku z prowadzeniem przez Najwyższą Izbę Kontroli – Delegatura w Krakowie kontroli dotyczącej wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział w ankiecie zamieszczonej w poniższym linku:

Ankieta – link

Ankieta jest anonimowa.