LogoW dniu 23 października 2014 r. odbyło się II Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego. Stanowiło ono kontynuację działań podjętych przez Starostwo Powiatowe – w partnerstwie z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji – mających na celu zwiększenie zakresu i poprawę jakości mechanizmów współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi.

W Forum wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krakowie (w tym Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Sekretarz Powiatu Mirosław Golanko oraz Dyrektorzy Wydziałów), a także członkowie organizacji pozarządowych i zaproszeni eksperci.

Po uroczystym otwarciu wydarzenia przez Starostę Krakowskiego, Pani Magdalena Banaś – przedstawicielka Fundacji GAP – dokonała podsumowania dotychczasowych rezultatów projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”, w ramach którego zorganizowano II Forum. Następnie Pani Małgorzata Zięć, Dyrektor Biura Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, przedstawiła propozycję Uchwały Rady Powiatu dotyczącej „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015”, zawierającej zmiany wynikające z uwag zgłaszanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach spotkań organizowanych w lipcu, sierpniu i październiku 2014 r.

Centralnym punktem II Forum była debata panelowa z udziałem: Starosty Krakowskiego Józefa Krzyworzeki, dr hab. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej (Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Michała Kudłacza (Fundacja GAP, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Moniki Dudek (Fundacja Kobieta w Regionie), moderowana przez Dyrektora Wydziału Programów i Projektów FRDL MISTiA, Jacka Kwiatkowskiego. Paneliści – wspierani przez aktywnie uczestniczących w dyskusji przedstawicieli NGO – dyskutowali o tym, co stanowi sedno funkcjonowania organizacji pozarządowych, jaka jest ich rola w społeczeństwie, a także wspólnie zarysowali wizję modelu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi.

Forum zakończyła wspólna dyskusja o proponowanych kierunkach działania, a także zdefiniowaniu na czym powinno polegać rzeczywiste partnerstwo Powiatu i NGO. Po zakończeniu części merytorycznej zaprezentowane zostały najbliższe działania przewidziane w ramach projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności”, czyli rozpoczęcie cyklu szkoleń „Akademia NGO” oraz spotkania konsultacyjne dotyczące standardów współpracy finansowej i pozafinansowej organizacji pozarządowych ze Starostwem Powiatowym w Krakowie.

W trakcie Forum przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli możliwość zaprezentowania działalności swoich stowarzyszeń na specjalnie do tego celu przygotowanych stanowiskach. Dodatkowo członkowie NGO mieli możliwość założenia „Wizytówek NGO”, będących całkowicie edytowalną stroną internetową organizacji, działającą w ramach Portalu Organizacji Pozarządowych Powiatu Krakowskiego – ngo.powiat.krakow.pl

Forum odbyło się w ramach projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4.2