1111Jubileusz 60- lecia Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie przeszedł do historii. Pomimo porannych opadów deszczu, pogoda dopisała, toteż w szkolnych uroczystościach, podczas okolicznościowej Mszy św. i w imprezach towarzyszących uczestniczyło kilkaset osób, które z tej okazji zjechały do Skawiny z całej Polski, a nawet spoza jej granic.

W sobotę, 20.09.2014, odbyły się obchody 60- lecia Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie. Rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w miejscowym kościele parafialnym p/w Św, św Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Następnie, już w szkole zaproszeni goście uczestniczyli w Gali Jubileuszowej, podczas której zaprezentowano historię LO, przyznano nagrody wyróżniającym się w pracy nauczycielom i pracownikom administracji oraz wręczono medale: „Za zasługi dla Szkoły”. Szczególnie wzruszającym momentem uroczystości okazało się wystąpienie pana prof. dr. hab. Czesława Szmigla, który- jako naoczny świadek i uczestnik wydarzeń sprzed sześćdziesięciu lat- przybliżył okoliczności założenia szkoły. Szkolna gala, przeplatana tańcem i śpiewem w wykonaniu uczniów i absolwentów LO, zakończyła się degustacją wspaniałego tortu jubileuszowego ufundowanego z tej okazji przez mistrzów cukierniczych ze Skawiny- firmę „Zając”.

Patronat nad obchodami objęły najwybitniejsze osobistości Małopolski: JE Arcybiskup Metropolita Krakowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty oraz Starosta Krakowski. Jubileuszową Galę 60- lecia LO w Skawinie zaszczyciło również wielu znakomitych gości, wśród nich: poseł na Sejm RP pan Piotr Ćwik, członek Zarządu Województwa Małopolskiego pan Jacek Krupa, zastępca przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie pan dr Krzysztof Karczewski, wicestarosta Powiatu Krakowskiego pani Urszula Stochel, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie pan Artur Pasek, przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie pan Marcin Kuflowski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skawina pan Paweł Kolasa, dyrektorzy szkół i instytucji kulturalno- oświatowych z powiatu krakowskiego i gminy Skawina. Obecni byli również niegdysiejsi dyrektorzy LO: pani dr K. Skałuba, panowie: J. Żuradzki, R. Ficek, J. Gurba, A. Jania, a także członkowie Komitetu Honorowego obchodów, absolwenci LO: prof. dr hab. Zbigniew J. Burgieł, prof. dr hab. Kazimierz Małysa oraz prof. dr hab. Henryk Siewierski.
Po południu goście Jubileuszu zwiedzali szkołę, a także uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcami, natomiast o godzinie 17 przed publicznością licznie zgromadzoną na szkolnym patio Teatr „Maska” z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie wystawił „Wdowy” wg S. Mrożka w reżyserii A. Morawy. Godzi się dodać, że wszyscy autorzy tego spektaklu ukończyli skawiński „ogólniak”.
Obchody zakończyło Jubileuszowe Spotkanie Absolwentów, podczas którego goście zgromadzeni w Sali gimnastycznej długo w noc bawili się przy muzycznych przebojach z szkolnych czasów. Wszyscy uczestnicy uroczystości podkreślali znakomity klimat rocznicowych spotkań. Postulowali również, aby podobne odbywały się nie rzadziej, aniżeli co 5 lat.

Foto:  STUDIO profil