5Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu rocznego programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 Konsultacje będą trwały w okresie od 03.10.2014 – 14.10.2014 r.

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu Krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi do projektu programu należy składać na zamieszczonym formularzu:

  • na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20,

Tekst projektu programu w załączeniu.

Uchwała
Zarządzenie
Załącznik do zarządzenia
Formularz do zarządzenia
Projekt Rocznego Programu Współpracy na rok 2015
Załącznik do projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2015