2009_03_450IMGW PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem, na terenie województwa małopolskiego od godz.10,00 dnia 22.10.2014 r. do godz. 10,00 dnia 23.10.2014 r., w związku przewidywanymi i występującymi opadami deszczu, wzrostu poziomów wody (lokalnie gwałtowne) w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax: 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl
Opracowano na podstawie Informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:76 IMGW PIB z dnia 22.10.2014 r.