Ognisko - stowarzyszenieChcesz podjąć pracę i zdobyć finansową niezależność? Zapraszamy do „Powiatowego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej” W projekcie oferujemy szeroki wachlarz wsparcia:

 • indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym służące poznaniu możliwości społecznych i zawodowych każdego uczestnika projektu;
 • Indywidualny Plan Działania, czyli wyznaczenie najlepszej drogi do aktywności zawodowej;
 • grupowe warsztaty psychospołeczne i aktywnego poszukiwania pracy;
 • udział w płatnych stażach i zatrudnieniu subsydiowanym u pracodawców z wielu branż;

 • szkolenia i kursy, które dadzą możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji;
 • zatrudnienie wspomagane z trenerem pracy (wsparcie pracownika i pracodawcy w procesie wprowadzania osoby z niepełnosprawnością na stanowisko pracy).

Możesz zostać uczestnikiem projektu jeżeli:

 • posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 01-U lub 02-P;
 • jeśli w orzeczeniu jest inny symbol – posiadasz dodatkowo opinię psychologiczną lub zaświadczenie lekarskie wskazujące na upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną;
 • jesteś w wieku pomiędzy 15 a 64 lata;
 • posiadasz status osoby nieaktywnej zawodowo (co oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia; nie wykonującą żadnej pracy zarobkowej, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni);
 • zamieszkujesz na terenie powiatu krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego lub wielickiego.

Rekrutacja jest prowadzona na bieżąco do wyczerpania miejsc, a projekt trwa do 30 czerwca 2015 roku.

Projekt pn. „Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać osobiście lub telefonicznie w biurze projektu:

Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

ul. Lubelska 21/21, 30-003 Kraków
tel. 12 341 46 43, 797 700 202
e-mail: aktywizacja.powiat@ognisko.org.pl
www.aktywzacjazawodowa@ognisko.org.pl