zdjęcie grupowe 3W dniu 13 października 2014r. z Okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie władz Powiatu Krakowskiego z dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych, na którym zaproszonym gościom wręczono Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, za zaangażowanie w codzienną pracę oraz wysiłek włożony w rozwój szkół i placówek. Nagrody wręczyli Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski, Urszula Stochel – Wicestarosta. Udział wzięli również Krzysztof Karczewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Krakowie,  Mirosław Golanko – Sekretarz Powiatu oraz  Lidia Pycińska – Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Nagrodzeni zostali:
1 Ewa Morawska – Rogała nauczyciel z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
2. Karol Papisz–Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
3. Alicja Milczarek – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach
4. Krystyna Krawczyk – nauczyciel z Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie
5. Małgorzata Możdżeń – nauczyciel z Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie
6. Adam Łukasik – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie
7. Danuta Madeja – nauczyciel z Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
8. Marta Wojtanowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
9. Piotr Okarmus – nauczyciel z Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
10. Anna Stec – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
11. Helena Kossakowska – nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
12. Łukasz Skalny – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
13. Kinga Rysz – nauczyciel z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
14. Grzegorz Bylica – Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
15. Maria Mruk – Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
16. Stanisława Szumiec – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
17. Jolanta Skorczyk – psycholog z Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego
18. Anna Jeziorek – Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego
19. Aneta Krupnik – nauczyciel z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie
20. Anna Kukla – nauczyciel z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie
21. Grażyna Wójcik – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie
22. Zbigniew Podolski – Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie