Starostwo-Słowackiego-20W środę, 29 października 2014r. o godz. 9.30 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Informacje dotyczące edukacji, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w Powiecie Krakowskim.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Krakowskiego w budynku mieszkalnym położonym w Giebułtowie os. Szkolne 6.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2015 roku.
9. Podsumowanie IV kadencji Rady Powiatu w Krakowie przez Przewodniczącego Rady.
10. Podsumowanie prac Zarządu Powiatu IV kadencji.
11. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Powiatu w Krakowie.
12. Sprawy bieżące.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie obrad.