Listopad 2014

Trening „LISTOPAD 2014”

28 listopada 2014|

25 listopada 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, pod kryptonimem „LISTOPAD 2014”, prowadzone było szkolenie z elementami treningu w zakresie „Metody oceny sytuacji skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych”, którego celem było m.in. podniesienie umiejętności i wymiana doświadczeń w ramach realizacji zadań formacji Obrony Cywilnej. W szkoleniu, które prowadził chor. Grzegorz Kukla z Ośrodka Analizy Skażeń Jednostki Wojskowej 4750, wzięli udział przedstawiciele i komendanci drużyn wczesnego alarmowania z 17. gmin naszego powiatu, obsady Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także przedstawiciele sąsiednich powiatów.

I zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

27 listopada 2014|

. W piątek, 28 listopada 2014r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się I zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

Zakończenie realizacji projektu „ Dlaczego Eko”

27 listopada 2014|

Stowarzyszenie „Ostoja Karniowice” kończy realizację projektu „Dlaczego Eko”. Na działanie to uzyskaliśmy dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS 2014, a partnerami przedsięwzięcia są: Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach oraz SCKiP Gminy Zabierzów. W projekcie udział bierze grupa seniorów 60+ z gminy Zabierzów, dla których przygotowany został bezpłatny cykl szkoleń i wyjazdów do miejsc i placówek związanych z ochroną środowiska. W trakcie wycieczek uczestnicy mieli okazję pogłębić wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości ich zastosowania w domach, wykorzystania energii wodnej, ekologicznej żywności i ekologicznego rolnictwa, budowy eko-domów, ochrony przyrody w Parku Narodowym oraz pracy przedsiębiorstw komunalnych zajmujących się odpadami i ściekami.

Znajdź bohatera w sobie czyli Święto Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale 2014

24 listopada 2014|

Tegoroczny Dzień Patrona  liceum i technikum zaskoczył zaproszonych gości, mimo listopadowych nastrojów – był radosny i był prawdziwym świętem dla wszystkich uczniów szkoły. Wyrażamy gorące podziękowania władzom powiatu krakowskiego za przybycie na tak ważny dla Szkoły dzień: przewodniczącemu Rady Powiatu Krakowskiego Tadeuszowi Nabagło, radnym powiatowym Leszkowi Dolnemu, Lucjanowi Gorajowi i Markowi Piekarze a także partnerom szkoły: wojsku, straży pożarnej, policji, stowarzyszeniom i wspierającym pracę szkoły instytucjom. Na Święcie Szkoły nie zabrakło akcentów mundurowych, które są rozpoznawalną marką liceum w Skale. Uroczystość po mszy św. rozpoczęła musztra paradna, po niej miało miejsce nadanie awansów uczniom klas mundurowych oraz przekazanie sztandaru nowemu pocztowi.

Porozumienie w sprawie przebudowy przepustu

21 listopada 2014|

W czwartek, 20 listopada 2014r. starosta krakowski Józef Krzyworzeka, członek Zarządu Powiatu Adam Wójcik oraz przedstawiciel inwestora – firmy Coral Logistic Sp..z.o.o. Artur Szczepaniak podpisali porozumienie mające na celu przygotowanie koncepcji przebudowy przepustu zlokalizowanego na potoku Wedonka, pod drogą powiatową nr 2128K Rudawa-Brzezinka w miejscowości Modlniczka, z zamiarem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu planowanej przez firmę Coral Logistic inwestycji. Inwestor na własny koszt przygotuje koncepcję odwodnienia, projekt techniczny oraz wykona przebudowę przepustu. Natomiast Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego udzieli inwestorowi pomocy merytorycznej. Na inwestycji skorzystają właściciele nieruchomości położonych w sąsiedztwie, gdyż zyskają odwodnienia swoich działek. Już niebawem, po wykonaniu wstępnych warunków porozumienia, władze powiatu podpiszą z inwestorem umowę szczegółowo regulującą zasady realizacji ww. inwestycji.

WYNIKI WYBORÓW DO RADY POWIATU

20 listopada 2014|

W wyborach samorządowych, które odbyły się 16 listopada, do Rady Powiatu Krakowskiego wybrani zostali (wyciąg z protokołu): – z Komitetu Wyborczego PSL: Batko Jerzy Leszek, Bogdali Bogdan Wojciech, Janecka Krystyna Joanna, Malik Krzysztof Janusz, Mardyła Małgorzata Elżbieta, Okrajek Włodzimierz Wiktor, Pyla Zofia, Trzcionka Piotr, Wnęk Jerzy Włodzimierz, Żak Stanisław. – z KW Prawo i Sprawiedliwość: Duda Elżbieta, Gębala Krzysztof Stanisław, Goraj Piotr, Kułaj Wanda, Miś Paweł Stanisław, Pałka Wojciech Łukasz, Tochowicz Włodzimierz, Woch Wiesław Marek, Wrzoszczyk Arkadiusz Marek.

Zmiany w harmonogramie czasu pracy w grudniu

20 listopada 2014|

Uprzejmie informujemy, że sobota 6 grudnia 2014r. jest dniem pracy, w zamian za dzień 24 grudnia 2014 (Wigilia), który jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Krakowie i Jego Filiach w Krzeszowicach, Skawinie,

V Konferencja Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego

18 listopada 2014|

W dniu 8 listopada 2014 w sali obrad Urzędu Gminy Mogilany odbyła się V Powiatowa Konferencja Pszczelarska na temat: „Pszczoła w środowisku naturalnym, walory zdrowotne produktów pszczelich”. Na początku gospodarz konferencji Henryk Kosiorek przywitał zaproszonych gości: Urszulę Stochel – wicestarostę Powiatu Krakowskiego, która została uhonorowana tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia, Adama Musiała – wójta Gminy Mogilany, Kazimierza Marszałka – prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Krzeszowicach oraz Andrzeja Furmanika. Następnie Kazimierz Marszałek – prezes SPPK powitał prezesów kół pszczelarskich: Krzysztofa Pająka ze Skawiny, Piotra Dominikowskiego z Kocmyrzowa oraz wszystkich przybyłych pszczelarzy, mieszkańców Gminy Mogilany, młodzież szkolną oraz wykładowców prowadzących konferencję: prof. Ryszarda Czarneckiego z Akademii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Jana Ślósarza – specjalistę pszczelarstwa z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.