Herb_powiatu_png.
W piątek, 28 listopada 2014r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się I zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:
1. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
2. Wybór Przewodniczącego Rady.
3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.

Zawiadomienie o sesji – pobierz