SW czwartek, 20 listopada 2014r. starosta krakowski Józef Krzyworzeka, członek Zarządu Powiatu Adam Wójcik oraz przedstawiciel inwestora – firmy Coral Logistic Sp..z.o.o. Artur Szczepaniak podpisali porozumienie mające na celu przygotowanie koncepcji przebudowy przepustu zlokalizowanego na potoku Wedonka, pod drogą powiatową nr 2128K Rudawa-Brzezinka w miejscowości Modlniczka, z zamiarem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu planowanej przez firmę Coral Logistic inwestycji. Inwestor na własny koszt przygotuje koncepcję odwodnienia, projekt techniczny oraz wykona przebudowę przepustu. Natomiast Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego udzieli inwestorowi pomocy merytorycznej. Na inwestycji skorzystają właściciele nieruchomości położonych w sąsiedztwie, gdyż zyskają odwodnienia swoich działek. Już niebawem, po wykonaniu wstępnych warunków porozumienia, władze powiatu podpiszą z inwestorem umowę szczegółowo regulującą zasady realizacji ww. inwestycji.