DSCF874925 listopada 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, pod kryptonimem „LISTOPAD 2014”, prowadzone było szkolenie z elementami treningu w zakresie „Metody oceny sytuacji skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych”, którego celem było m.in. podniesienie umiejętności i wymiana doświadczeń w ramach realizacji zadań formacji Obrony Cywilnej. W szkoleniu, które prowadził chor. Grzegorz Kukla z Ośrodka Analizy Skażeń Jednostki Wojskowej 4750, wzięli udział przedstawiciele i komendanci drużyn wczesnego alarmowania z 17. gmin naszego powiatu, obsady Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także przedstawiciele sąsiednich powiatów.

Po wysłuchaniu części teoretycznej oraz zapoznaniu się z wyposażeniem w sprzęt i odzież ochronną, uczestnicy przystąpili do praktycznego przetrenowania nowej metodyki ATP 45D wymiany informacji i prognozowania skażeń w sytuacji użycia broni masowego rażenia. Przebieg szkolenia i treningu obserwował i nad całością czuwał pan Krzysztof Gruś – pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestnicy, w rozmowach kuluarowych, podkreślali potrzebę doskonalenia się w umiejętności opracowywania i przekazywania meldunków oraz tworzenia procedur, w tak ważnej dziedzinie jaką jest ochrona ludności i poprawa bezpieczeństwa.