CAM00049W dniu 8 listopada 2014 w sali obrad Urzędu Gminy Mogilany odbyła się V Powiatowa Konferencja Pszczelarska na temat: „Pszczoła w środowisku naturalnym, walory zdrowotne produktów pszczelich”. Na początku gospodarz konferencji Henryk Kosiorek przywitał zaproszonych gości: Urszulę Stochel – wicestarostę Powiatu Krakowskiego, która została uhonorowana tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia, Adama Musiała – wójta Gminy Mogilany, Kazimierza Marszałka – prezesa Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Krzeszowicach oraz Andrzeja Furmanika. Następnie Kazimierz Marszałek – prezes SPPK powitał prezesów kół pszczelarskich: Krzysztofa Pająka ze Skawiny, Piotra Dominikowskiego z Kocmyrzowa oraz wszystkich przybyłych pszczelarzy, mieszkańców Gminy Mogilany, młodzież szkolną oraz wykładowców prowadzących konferencję: prof. Ryszarda Czarneckiego z Akademii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Jana Ślósarza – specjalistę pszczelarstwa z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Wykłady rozpoczął Jan Ślósarz, który opowiedział o roli jaką odgrywa pszczoła w środowisku naturalnym oraz o współczesnych zagrożeniach dla pszczół. Ponadto przybliżył on historię działalności stowarzyszenia, jego dokonania oraz statystyki dotyczące pszczelarstwa w powiecie krakowskim. Szeroko poruszył problem chemizacji rolnictwa i choroby pszczół z tym związane. Z kolei prof. Ryszard Czarnecki w wykładzie „Apiterapia, nowe możliwości w profilaktyce i lecznictwie” omówił autonomiczną budowę ciała człowieka, jego potrzeby odżywcze oraz zwrócił szczególną uwagę na walory zdrowotne mleczka pszczelego, pyłku pszczelego, propolisu oraz miodu. Podczas wykładu padło wiele pytań od słuchaczy dotyczących stosowania produktów pszczelich.

Po wykładach dyskutowano o problemach występujących w pasiekach. Szczególną uwagę zwrócono na duże porażenie warroza, niespotykaną dotąd ilość bezpowrotnego opuszczania uli przez całe rodziny pszczele, napady i rabunki obcych pszczół i os. Podkreślono, że w ostatnim roku warunki pogodowe nie sprzyjały pszczołom a prognozy na kolejny rok mówią o ogromnym 50 procentowym spadku stanu rodzin pszczelich w pasiekach.

Na zakończenie głos zabrał Krzysztof Musiał – wójt Gminy Mogilany oraz Kazimierz Marszałek – prezes SPPK. Wójt Musiał podziękował wykładowcom i organizatorom za cenną wiedzę. Natomiast prezes Marszałek podziękował uczestnikom konferencji za liczne przybycie i zaprosił do brania udziału w kolejnych inicjatywach podejmowanych przez stowarzyszenie.

Konferencja pszczelarska odbyła się pod patronatem starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki.

Teresa Rokicka
SPPK