Budynek StarostwaW środę, 10 grudnia 2014r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z I zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.

4. Złożenie ślubowania Radnego przez Pana Wojciecha Łukasza Kruka.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krakowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju i ustalenia przedmiotu jej działania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej i ustalenia przedmiotu jej działania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej i ustalenia przedmiotu jej działania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej i ustalenia przedmiotu jej działania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji Publicznej i ustalenia przedmiotu jej działania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i ustalenia przedmiotu jej działania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i ustalenia przedmiotu jej działania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu i ustalenia przedmiotu jej działania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady upoważnionego do wydania polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Krakowskiego.
17. Sprawy bieżące.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie obrad.