Budynek StarostwaWe wtorek, 30 grudnia 2014r. o godz. 13.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się III zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z II zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przez Radę Powiatu dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sułoszowa.
9. Sprawy bieżące.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.